По 4 ин витро процедури ще финансира вече държавата

По 4 ин витро процедури ще финансира вече държаватаГодишно държавата ще отделя близо 3 милиона лева повече, за да финансира по още една ин витро процедура. Това се разбира от публикуван проект на Постановление на Министерския съвет, предложен от здравния министър Николай Петров. С бюджетни средства вече ще се плащат и 4 ембриотрансфери на размразени ембриони. Задълбочаващите се негативни демографски тенденции в България налагат прилагането на комплекс от мерки в дългосрочен план, които в своята съвкупност формират демографската политика в страната.
Част от тези мерки са свързани с насърчаване на раждаемостта, като един от приоритетите в тази насока е подпомагането на лицата с репродуктивни проблеми, гласят част от мотивите на здравния министър да предложи увеличаване на държавното финансиране за ин витро процедури. "Центърът за асистирана репродукция (ЦАР), чиято основна функция е да финансира с публични средства определени дейности по асистирана репродукция, сред които понастоящем са 3 опита на свежи ембриотрансфери. Следователно ограничаването броя на опитите на 3 възпрепятства възможността да се постигнат определен допълнителен брой успешни бременности при прилагане на четвърти опит. Шансовете за забременяване нарастват още повече с включването на допълнителни деийности по асистирана репродукция, каквито са 4-те ембриотрансфери на размразени ембриони. Мотивите за увеличаване на опитите само с един са свързани с факта, че успеваемостта при всеки следващ опит на асистирана репродукция намалява значително, като при третия опит тя е около 10% и по тази причина не е целесъобразно от медицинска гледна точка да се финансират повече от 4 опита, смятат от Министерството на здравеопазването. От ЦАР смятат, че лицата с репродуктивни проблеми, които ще кандидатстват за четвърта ин витро процедура, ще са около 450. А около 1000 годишно ще са лицата, които биха се възползвали от 4 опита на ембриотрансфери на размразени ембриони. Разпоредбата засяга 33 лечебни заведения в страната, които са специализирани в асистирана репродукция. Финансовите средства, необходими за осигуряване на четвърти опит, се изчисляват на около 2 250 000 лева на база прогнозен брой случаи по данни на ЦАР около 450 годишно, предвид данните от 2016 г. и 5000 лева на опит. При извършени 1020 процедури по криоконсервация на ембриони, финансирани от ЦАР през 2016 г., ще бъдат необходими около 500 000 лв. годишно за тази дейност. Това прави общо по близо 3 млн. лв., които държавата допълнително трябва да осигурява всяка година.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД