95% от дипломираните акушерки напускали страната

95% от дипломираните акушерки в България напускат страната95% от дипломираните акушерки в България напускат страната. Обяснява се с липсата на реализация в страната. Това каза Тони Калушкова, зам.-председател на Алианса на българските акушерки.
Oсвен липсата на развитие, фактор е и ниското заплащане. Заплащането е унизително, не само за акушерките, а и за всички медицински кадри. Преди дни прочетох статия, свързана с колективния трудов договор, според която заплащането за допълните часове работа е 0.50 ст. на час. Как да очакваме всички тези кадърни хора да не търсят реализация навън, коментира Калушкова
.
Извън България акушерките имат възможност да надграждат своето образование и да получават магистърски степени по акушерство. В тази връзка зам.-председателят на Алианса на българските акушерки обясни: В страната ни има специалности от типа на „Здравни грижи”, „Мениджмънт в здравеопазването”, но това не е акушерство. Навън всички тези хора могат да придобият и степен „доцент” и „професор”, а в България – не.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД