Удължават с още 6 месеца майчинството?

Удължават с още 6 месеца майчинството?Има вероятност платеният отпуск по майчинство ще се удължи с още шест месеца. Предложението ще бъде обсъдено днес от Тристранния съвет. Идеята е предложена от КНСБ, но се подкрепя и от управляващите политически сили. Според нея майките трябва да имат право на шест месеца платен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, ако то не ходи на градина.
В момента този отпуск, предвиден в чл. 167а на Кодекса на труда, е неплатен. Ако промяната бъде приета обаче, тези шест месеца ще се плащат от работодателите, а не от Националния осигурителен институт, както останалите 2 години.
Чл. 167а от Кодекса на труда позволява този допълнителен отпуск за дете до 8-годишна възраст да се ползва както от майката, така и от бащата, обясни вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов.
Шестте месеца допълнително майчинство ще могат да се вземат както на части, така и наведнъж.
Бизнесът обаче е на противоположната позиция. В началото на годината Българската стопанска камара настоя за намаляване на платения годишен отпуск за майките за периода, в който са в майчинство. Идеята им е за сметка на по-малкия отпуск да се получават повече пари.
Мотивът на камарата е, че България е сред държавите с най-дълго майчинство, по време на което също се полага платен годишен отпуск в размер на 20 дни годишно. Така, след като жената се върне на работа, автоматично й се полагат още 40 дни за двете години платен отпуск.
Това практически ограничава достъпа до пазара на труда на млади жени, които са във възраст, в която могат да придобиват умения и квалификация и могат да участват по-активно и да израстват в кариерата, аргументира позицията на БСК нейният зам.-председател Димитър Бранков.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД