Лекарствата, заплащани от НЗОК, само с рецепти с четиризначни кодове

Лекарствата, заплащани от НЗОК, само с рецепти с четиризначни кодовеОтпускането на лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса в извънболничната помощ, вече ще се осъществява само с рецепти, на които са изписани четиризначни МКБ кодове. Това съобщават от пресцентъра на НЗОК.
От 1 януари 2013 г. всички първични медицински документи е трябвало да се отчитат с четиризначен МКБ код, съгласно Наредба № 42 за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето.
За целта е трябвало използваните дотогава тризначни МКБ кодове на включените в Позитивния списък лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които касата поема напълно или частично, да бъдат променени в четиризначни.
Промяната е следвало да извърши Националният съвет по цени и реимбурсация, съвместно с националните консултанти по съответните заболявания в срок до месец ноември. Актуализацията вече е направена и от 1 декември 2013 г. всички медикаменти в Позитивния списък са с четиризначен МКБ код.
В края на ноември са били разпратени указания за преминаване от тризначни към четиризначни МКБ кодове до всички регионални здравноосигурителни каси в страната. За да не бъдат затруднени пациентите, които получават лекарства по протоколи за лечение на някои заболявания, касата отпуска гратисен период до 1 септември 2014 г., през който ще бъдат изпълнявани и рецепти, на които лекарствените продукти са изписани с тризначни МКБ кодове. Той обаче се отнася само за протоколи, издадени до края на миналата година.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД