Първичен преглед при специалист - 18 лв.

Първичен преглед при специалист - 18 лв.Първичният преглед при специалист се увеличава от 17 на 18 лева. Това е една от новости, предвидени в Националния рамков договор за догодина. Вчера Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз подписаха споразумението за 2014 г.
Вторичният преглед при специалист се покачва с 50 стотинки - от 9 на 9.50 лв.
Цените на четирите процедури за хемодиализа се увеличават с по 4 лв. За хрониохемодиализата здравната каса вече ще заплаща 144 лв., за перитонеалната диализа с апарат - 130 лв.,
за перитонеалната диализа без апарат - 93 лв., а за диализно лечение при остри състояния - 144 лв.
Цената за интензивно лечение се увеличава от 357 на 426 лв.
Увеличава се сумата, която каса ще заплаща за гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната обмяна при деца - от 900 на 1200 лв. Увеличение се и средствата за костни метаболитни заболявания при деца - от 392 на 450 лв., както и в тази за възпалителни ставни заболявания при деца - от 689 на 730 лв.
От следващата година пенсионерите ще заплащат само по 1 лев при посещение при личния си лекар.
Рецептите, с които са предписани медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, вече ще се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК, без оглед на тяхното местоположение или на избора на общопрактикуващ лекар от здравноосигурените лица. Досега тези рецепти се изпълняваха в аптеки, намиращи се на територията на областта, в която е бил осъществен изборът на общопрактикуващ лекар.
"Здравна поща", i

Робот печата живи тъкани в човешкия организъм
28 Септември 2020, Понеделник
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД