Туморният процес при децата не може да се контролира само с локални средства

Проф. Росен Дребов, шеф на Детска хирургия в Пирогов и доц. Красимира КалиноваПреди дни хотел "Армира" на Старозагорските минерални бани бе домакин на Национална мултидисциплинарна среща на детските хирурзи и детските онколози, съобщи доц. Красимира Калинова, ръководител на катедра "Детска хирургия" към Медицинския факултет на Тракийския университет. Организатор на мащабното медицинско събитие са детските хирурзи на Стара Загора. В трите дни на своята работа лекари от цялата страна разгледаха и приеха консенсуси за лечение на туморите в детска възраст-нефробластом, невробластом, хепатобластом, герминативно клетъчни тумори, тератоми, рабдомиосаркоми, а също и саркоми, лимфоми, сарком на Юинг, тумори на ЦНС, както и ретинобластом. В срещата взеха участие около 60 педиатри-онколози и 40 детски хирурзи от цялата страна.
В отделните кръгли маси модератори бяха водещите детски хирурзи проф. Бранков, проф. Дребов, доц. Шивачев, д-р Стоилов, д-р Георгиев от Детска хирургия, София, доц, Стефанова, д-р Митковски, д-р Ташев от Детска хирургия, Пловдив, и детски онколози от трите центъра по детска онкохематология в София, Пловдив и Варна доц. Искра Христозова, доц. Галя Стоянова, доц. Валерия Калева и д-р Белчева. В разискаванията участваха детски хирурзи от цялата страна, уролози и неврохирурзи, медицински специалисти и студенти.
При заболеваемостта от злокачествени новообразувания в детската възраст съществува риск 1:600 деца да заболеят или годишно тя е 15-16 на 100 000 деца в световен мащаб. Фаталният изход при тези заболявания е висок и заема второ място в структурата на детската смъртност след злополуките. Всичко това налага диагностиката и лечението на тези страдания, като един от най-актуалните проблеми в педиатрията и детската хирургия, заяви доц. Красимира Калинова, ръководител катедра „Детска хирургия” към Медицинския факултет на ТрУ.
Туморният процес при децата не може да се контролира само с локални средства (операция, лъчелечение), а изисква прилагането на съвременна адаптирана към хистологичния вариант химиотерапия за предотвратяване на рецидиви и далечни метастази, за предоперативно намаляване на размерите на големи тумори, за постигане на дефинитивно оздравяване. Противотуморната химиотерапия бележи значителен прогрес и от палиативно лечебно средство в началото на 60-те години, през последните години се налага като радикален метод на лечение. Съвременната тенденция в педиатричната онкология е да се използват “агресивни” химиотерапевтични схеми, включващи няколко цитостатика, адаптирани към съответните хистологични типове солидни тумори, с кратки паузи между отделните курсове, за да не се придобие резистентност. Кооперираните изследвания и обобщаването на съвместни лечебни програми върху голям брой деца от няколко страни, осигурява възможност за по-цялостни наблюдения и статистически достоверни заключения относно ефективността на дадени лечебни програми.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Музиката помага за добрия сън
21 Април 2021, Сряда
{cmp_start...
Какво се случва с хората, които ядат кисело зеле
08 Февруари 2021, Понеделник
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД