До 25.12. - здравната вноска за ноември

До 25.12. - здравната вноска за ноемвриОфисът на НАП в Стара Загора напомня на клиентите, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски, че трябва да ги превеждат до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец ноември 2013 г. трябва да се внесе най-късно до 25 декември 2013 г. Размерът на здравноосигурителната вноски и за тази година е поне 16,80 лв., като задължително условие е преди плащането лицата да са подали и декларация обр. 7. Тя се подава еднократно, като в нея лицето декларира начална дата на самоосигуряването си за здраве. По този начин направените от лицата плащания постъпват по данъчно-осигурителните им сметки и са гаранция, че същите са здравноосигурени. Само за през последния месец над 1200 лица от област Стара Загора са подали декларация обр. 7.
Всеки заинтересован може да провери здравния си статус през интернет, преди да посети Офиса на НАП. За целта е необходимо да се влезе в сайта на НАП в интернет на: bg, или директно от html, където са публикувани електронните услуги със свободен достъп. За тях не се изисква електронен подпис или ПИК. Такива са и услугите: „Справка за здравноосигурителния статус“, след въвеждане на ЕГН на лицето, и „Здравноосигурителния калкулатор“, за да пресметнат дължимите здравни вноски и начислените лихви за посочен период.
Собственици на фирми, счетоводители и самоосигуряващи се лица могат да проверят данните за подадените декларации и направени плащания от услугата: “Справка за задълженията и плащанията”. Услугата е достъпна с електронен подпис или ПИК и дава изчерпателна информация за състоянието на данъчно-осигурителните сметки на задължените лица.
"Здравна поща"

Фитнес у дома - защо пък не!
30 Март 2020, Понеделник
Защо повръщаме?
24 Март 2020, Вторник
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД