Хематолози са притеснени от невъзможност за достъп до медикаменти

Хематолози са притеснени от невъзможност за достъп до медикаментиПроучване на Българското медицинско сдружение по хематология сред 42 млади хематолози показа, че най-сериозният проблем в работата им е достъпът до медикаменти. Той е изтъкнат от две трети от тях, следван от липса на достъп до специализирани изследвания (41%), ниско заплащане (38%) и лоша колаборация между различните медицински дисциплини (36%).
Сред факторите, носещи най-високо удовлетворение в работата, като най-значим се откроява „възможността да работя с пациенти със сложни заболявания“, посочен от мнозинството анкетирани (93%).
Следващите по значимост фактори са „възможности за участия в образователни и научни събития в чужбина“, посочен от малко над половината (55%), “възможности да участвам в научни проекти и да публикувам научни статии» (41%) и „колаборация с колегите от лечебното заведение, в което работя” (38%).
Резултатите от проведеното проучване ще бъдат подложени на анализ и обсъждане в професионалната общност и ръководството на сдружението с оглед плануване на бъдещите проекти и дейности, насочени към израстване на ново поколение професионалисти, способни да отговорят на изискванията на времето, със самочувствие и съзнанието, че са равностойни с колегите си в Европа, подчертават от Българското медицинско сдружение по хематология.
Хематологията е малко позната на обществеността медицинска и научна специалност, чийто напредък обаче през последните десетилетия се свързва с разгадаването на ключови механизми за възникването и развитието на различни злокачествени и доброкачествени заболявания.
Изучавайки кръвта и кръвотворната система, която е имплантирана в цялото тяло и има значение към всички дейности на човешкия организъм, хематологията е изключително интегративна дисциплина.
Онкохематологията е уникална област, в която са реализирани най-големите успехи на съвременната онкология през последните 20-30 години, посочват още от Българското медицинско сдружение по хематология.
Утвърждаването на многокомпонентната химиотерапия при злокачествените хематологични заболявания потвърди, че едно злокачествено заболяване може да бъде „изтръгнато” от организма, а солидните доказателства от прилагането на прицелна терапия - да бъде променен естествения му ход, превръщайки го от животозастрашаващо в хронично, бързо тласнаха терапевтичните резултати в онкологията като цяло и създадоха принципно нова философия на лечение.
Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки се превърна от полу-експериментална технология в началото на 70-те години до рутинна - през 90-те, и днес тя е високо-технологична част, която затваря кръга на терапевтичните възможности. Ключовият принос в научните проучвания на стволовите клетки значително надвишава дисциплината хематология.
Успоредно с приложението на принципно нови терапевтични подходи в хематологията, се налагат и нови подходи за контрол на ефективността на лечението.
Прилагането на високо-технологични лабораторни методи позволяват следенето на нива на минимална остатъчна болест на молекулярно ниво, далеч под разграничителната способност на конвенционалните лабораторни и образни изследвания.
"Здравна поща", i

Музиката помага за добрия сън
18 Януари 2023, Сряда
{cmp_start...
Какво се случва с хората, които ядат кисело зеле
08 Февруари 2021, Понеделник
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД