Вдишването на замърсяващи частици може да доведе до загуба на костна маса

5Според изследване лошото качество на въздуха може да повлияе изключително неблагоприятно на костите. То показва, че замърсеният въздух е свързан с по-висок риск от фрактури на костите и остеопороза, заболяване, което се проявява с ниска костна маса и плътност.
В проучването се изследват 692 участници на средна възраст, а изследването се провежда в Бостън, САЩ. Установява се, че тези, които живеели в райони с по-високи нива на PM2.5 (вид атмосферни прахови частици) и черен въглерод, който идва от емисиите на автомобилите, имат по-ниски нива на калций в костите.
Изследователите също така откриват, че за всяко увеличение на замърсители с 0,106 мг на квадратен метър, участниците получавали 0,08% годишно намаление на минерална плътност на костите в шията и 0,06% годишно намаление на минералната плътност на костите като цяло.
Изследователите също така проучват 23 места в Индия и изследват повече от 3700 души на средна възраст 36 години. Изследванията са направени в села, за да се установи дали излагането на замърсен въздух е свързано с промените в минералното съдържание на костите. Резултатите показват, че хората в тези райони са били изложени на средни годишни нива на PM2.5 от 32.8 мг на кубичен метър. Това е 3 пъти над нормата, определена от Световната здравна организация.
Повече от половината от хората в изследването живеят в домове, в които храната се приготвя с помощта на гориво от биомаса, но не е намерена връзка между понижение на костната маса и замърсения въздух в помещенията. Това предполага, че за намалената костна маса и плътност е отговорен замърсеният атмосферен въздух.
Учените твърдят, че вдишването на замърсяващи частици може да доведе до загуба на костна маса чрез оксидативен стрес и възпаление. Въздействието на замърсения въздух върху здравето продължава да бъде фактор за редица заболявания. Замърсяването на въздуха отдавна е свързано със здравословни проблеми като респираторни заболявания, включително проблеми с белите дробове, очите, сърцето и дори психичното здраве. Вече се знае, че и проблеми с костите влизат в списъка със заболявания.
Все пак изследователите стигат до заключението, че са необходими още по-мащабни изследвания за връзката между замърсяването на въздуха и здравето на костите.
"Здравна поща"

Музиката помага за добрия сън
18 Януари 2023, Сряда
{cmp_start...
Какво се случва с хората, които ядат кисело зеле
08 Февруари 2021, Понеделник
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД