4 нови лечебни заведения в страната са получили разрешения за работа през 2015 г.


4 нови лечебни заведения в страната са получили разрешения за работа през 2015 г. През 2015 г. Министерството на здравеопазването е издало 76 разрешения за осъществяване на лечебна дейност на общо 66 лечебни заведения. Това съобщиха от пресцентъра на МЗ.
Издадени са документи за разкриване на нови болници, за преустановяване на дейности, за повишаване и/или понижаване нива на компетентност, за преобразуване на дружеството, за промяна на управлението или промяна на седалището на дружеството, за клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, за учебна или научна дейност и др.
През 2015 г. разрешения за осъществяване на лечебна дейност са получили четири нови лечебни заведения - МБАЛ „Света Параскева“ в Плевен, СБПЛР Минерални бани в Полски Тръмбеш, СБР ''Айлин'' в с. Минерални бани и СБАЛ по дентална и лицево-челюстна хирургия – „Медикрон“.
С подаване на заявлението за издаване на разрешение за дейност собственикът на СБР ''Айлин'', с. Минерални бани, е подал декларация, че няма да сключва договор с НЗОК.
Двадесет и седем болници на територията на цялата страна са получили разрешение за разкриване на нови клиники и отделения, като в тази бройка не са включени четирите нови лечебни заведения. При 14 от 27-те болници има и разрешение за прекратяване на дейност или понижаване нива на компетентност.
В София има едно ново лечебно заведение - СБАЛ по дентална и лицево-челюстна хирургия – „Медикрон“, а в други девет болници има отделения и клиники, за които е издадено разрешение за дейност.
С оглед промените в нормативната уредба, и в частност предстоящото утвърждаване на Националната здравна карта, разписана в Закона за лечебните заведения, както и промените в Закона за здравното осигуряване, министерството е изпратило уведомителни писма до всички болници, които са получили разрешения за осъществяване на лечебна дейност, че разрешенията не може да бъдат считани за безусловна гаранция за бъдещо финансиране от НЗОК, уточняват от там.
„Здравна поща”

Дръжте домашните мухи изкъсо
01 Юни 2020, Понеделник
{cmp_start...
Не подценявайте алергичната хрема
28 Май 2020, Четвъртък
{cmp_start...
Дебне ли край басейна COVID-19?
27 Май 2020, Сряда
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД