Бюджетът на НЗОК за 2016 – с 260 млн.лв. по-висок

Бюджетът на НЗОК за 2016 – с 260 млн.лв. по-висок3,335 млрд. лв. срещу 3,075 млн. лв., или малко над 260 млн. лв. увеличение. Такава е равносметката към момента за бюджета на НЗОК за 2016 г. спрямо този за 2015 г. Цифрата е одобрена на вчерашното заседание на Надзорния съвет на касата като компромис за това бюджетът за догодина въобще да бъде приет.
Първоначалният вариант, предложен от финансовото министерство, бе за увеличение със 130 млн. лв., или за общ бюджет на касата от 3,204 млрд. лв. Тази рамка обаче бе отхвърлена от цялата обществена квота в надзора с аргумента, че увеличението ще стигне точно колкото да се покрие дефицитът на касата от тази година и така през 2016 г. ще бъде формиран поредният дефицит.
С така приетите цифри, в приходната част на бюджета би трябвало бъде добавен нов ред със следното съдържание: „Трансфер от централния бюджет за покриване на недостига от средства - 130 000 000“.
Към момента не е ясно дали такова перо ще бъде одобрено. То не фигурира в проекта на финансовото министерство и не е подкрепено вчера от неговия представител Кирил Ананиев. Нещо повече – преди време бе изрично подчертано, че за следващата година такъв вид трансфер няма да има.
Ако обаче то бъде включено, това няма да доведе до промяна на заложените разходи на касата по пера, тъй като се планира да се използва изцяло за покриване на недостига от тази година.
Така, според предвиденото, за здравноосигурителни плащания идната година касата трябва да изразходва 3 125 868 000 лв. За сравнение, предвидените за тази година здравноосигурителни плащания са в размер на 2 695 080 000 лв. Разликата е драстична -  почти 431 млн. лв., при това при увеличение на целия бюджет едва със 130 млн. лв. Обяснение обаче има: в бюджета на НЗОК за 2016 г. не фигурира резерв. Предвид заложения бюджет, за идната година той трябваше да бъде над 320 млн. лв., които обаче са включени в предвидените разходи по пера.
В повечето от перата обаче не се забелязва сериозно увеличение. Предвидените за ПИМП средства са 184 млн. лв., при 178 млн. лв. за тази година, а парите за СИМП са 206 млн. лв., при 190 млн. лв. за 2015 г. За медико-диагностични дейности пък са предвидени 2 млн. лв. повече от тази година, или 72 млн. лв.
Денталната помощ ще разполага с 3 млн. лв. повече от тази година, или със 123 млн. лв.
Толкова е и увеличението в перо медицински изделия, за което касата догодина е предвидено да похарчи 80 млн. лв.
Наистина сериозно увеличение на средствата, очаквано, има в две пера – лекарства и болнична помощ.
При лекарствата за домашно лечение увеличението е с над 80 млн. лв.  – от 544 млн. лв. на 625 млн. лв. В мотивите към проекта се посочва, че заложената сума се базира на отчетена от тази година информация, според която средномесечната стойност на лекарствата от ПЛС възлиза на 75 млн. лв. В добавка е отчетена и прогнозната информация от договарянето на касата за отстъпки, според която очакваната годишна стойност на лекарствата е 612 млн. лв. Взето е предвид и договарянето на отстъпки под формата на възстановяване на разходи.
Сумата за онколекарства пък се увеличава с 65 млн. лв. – от 175 млн. лв. на 240 млн. лв.
С близо 253 млн. лв. се увеличават средствата за болнична помощ спрямо тези за 2015 г. В тазгодишния бюджет за болниците са предвидени 1 282 916 000 лв., докато заложената за идната година сума е в размер на 1 535 868 000 лв.

„Здравна поща”

Тренирайте заедно у дома
09 Април 2020, Четвъртък
{cmp_start...
Не пренебрегвайте сънливостта
07 Април 2020, Вторник
{cmp_start...
Интересна информация от Ухан
02 Април 2020, Четвъртък
{cmp_start...
Да предпазим дома си от коронавируса
02 Април 2020, Четвъртък
{cmp_start...
Фитнес у дома - защо пък не!
30 Март 2020, Понеделник
{cmp_start...
Защо очите се затварят при кихане?
30 Март 2020, Понеделник
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД