МЗ иска още 7 млн.лв. от правителството

МЗ иска още 7 млн.лв. от правителствотоМинистерството на здравеопазването ще поиска от правителството допълнителни 7 млн. лв. към бюджета си.
Плащането е във връзка с предоставяне на средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор“. Целта е финансовото министерство да осигури безвъзмездно средства на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, както и на лечебни заведения, изпълняващи функцията на търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.
С парите още тази година ще бъдат закупени на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
Револвиращият инвестиционен фонд на Министерство на здравеопазването официално стартира на през 2004 г. като част от Инвестиционната програма за реформа в здравния сектор, финансирана по заемно споразумение със Световната банка.
Фондът представлява финансов инструмент, чрез който се предоставя безлихвен финансов лизинг на лечебни заведения с цел инвестиции в медицинско оборудване, апаратура и обзавеждане.
Основна му цел е да се създаде устойчива схема на инвестиции, базирана на анализ на потребностите, адекватно планиране и готовност за поемане на финансови ангажименти от страна на болниците.
В този смисъл подпомагането им с публични средства цели осигуряване функционирането на системата и обслужване на всички пациенти с високо специализирано и модернизирано медицинско оборудване, апаратура и обзавеждане, независимо от тежестта и спешността на състоянието им - задачи, за които поне към момента държавата не може да разчита на частния инвеститор, воден основно от икономически интереси, аргументират се от министерството на д-р Москов.
Очакваните резултати след допълното финансиране са свързани с подобряване функционирането, финансирането и контрола на здравната система в страната.
„Здравна поща”

Мазно и сладко затрудняват мозъка
24 Март 2020, Вторник
{cmp_start...
Защо повръщаме?
24 Март 2020, Вторник
{cmp_start...
Трябва ли да махаме луничките?
11 Март 2020, Сряда
{cmp_start...
Нов вид услуга в МБАЛ ЕАД-Гълъбово
24 Февруари 2020, Понеделник
{cmp_start...
Защо са необходими кръвните тестове?
24 Февруари 2020, Понеделник
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД