БЛС подкрепи с декларация МБАЛ „Софиямед”

БЛС подкрепи с декларация МБАЛ „Софиямед”БЛС излезе с декларация, подписана от всички делегати на съюза, в подкрепа на "Софиямед".
Във връзка с инцидента, възникнал в болница „Софиямед" и последвалата, очевидно организирана, кампания за уронване престижа на болницата, делегатите на 63–тия Събор на БЛС се обръщаме със следното изявление:
1. В Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед", гр. София, работят денонощно доказани български лекари и друг персонал с високи професионални качества, отдадени на интереса на пациентите.
2. Недопустимо е, макар и при такъв тежък инцидент, вината да бъде стоварена върху всички лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти и друг болничен персонал.
3. Не може да се вменява колективна вина и по един косвен начин публично да бъде търсена морално-етична отговорност от висококвалифицираните медици на болницата, тъй като е налице един, действително много тежък, но персонален инцидент, акт на конкретен служител.
4. Извършилата деянието служителка, както и ръководството на болницата, при доказани нарушения следва да понесат своята отговорност, според повелята на закона. Не е приемливо обаче, а дори е житейски и законово укоримо, да бъдат публично линчувани самата болница и работещите в нея лица, ползващи се с висока обществена и професионална оценка.
5. Съборът не приема некоректната медийна атака срещу болница „Софиамед", която възприемаме като атака срещу цялата медицинска общност преди произнасянето на компетентните органи, пишат лекарите.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД