Две нови дейности разкриват във ВМА

Две нови дейности разкриват във ВМАДве нови медицински специалности – ангиология и медицина на бедствените ситуации (катастрофите), ще бъдат включени в дейността на Многопрофилната болница за активно лечение в София, която е в състава на Военномедицинската академия.
Правителството взе решението за промяната в Правилника за устройството и дейността на ВМА въз основа на удостоверение, издадено през 2013 г. от Столичната регионална здравна инспекция за изпълнение на изискванията на Наредбата по чл. 46 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти.
Отново след издадено удостоверение, в МБАЛ–Сливен, в състава на ВМА, се откриват две нови отделения – по инфекциозни болести и по лицево-челюстна хирургия, с ІІ ниво на компетентност в изпълнение на съответния медицински стандарт.
"Здравна поща", i

50 000 искат оценка заради личен асистент
10 Юни 2019, Понеделник
{cmp_start...
Внимание: Западнонилска треска и Тоскана
10 Юни 2019, Понеделник
{cmp_start...
Нови заразени с морбили у нас
03 Юни 2019, Понеделник
{cmp_start...
Как наркотиците влияят на зъбите
27 Май 2019, Понеделник
{cmp_start...

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД