Подписахме споразумение с ЕК за финансиране на здравните реформи

Подписахме споразумение с ЕК за финансиране на здравните реформиБългарското правителство подписа днес Споразумението за партньорство с Европейската комисия във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2014-2020 година. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Сред подприоритетите на споразумението е и здравеопазването.
Според записаното в документа, за преодоляване на проблемите в здравната система ще бъдат извършени ключови промени, като бъдат подкрепени няколко сектора.

На първо място се предвиждат инвестиции в здравната инфраструктура с цел подобряване на условията за адекватна спешна медицинска помощ и продължително лечение, в съответствие с Националната здравна стратегия до 2020 г. и Плана за действие към нея и Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ. Пари ще бъдат дадени и за финансиране на обучения за придобиване на специалност и за продължаващото обучение на специалистите в тази област. Ще бъде бъдат подкрепени и програми за превенция и профилактика на здравето. Финансиране ще се получи и за развитие и разширяване на функционалните възможности на национална информационна система за електронно здравеопазване.
За гарантиране на успешните реформи и инициативи на Националната здравна стратегия, публичните институции в тази сфера ще бъдат подпомогнати в разработването и внедряването на нови методи и системи на работа и иновативни подходи към проблемите. Ще бъдат предоставени инвестиции за повишаването на професионалната компетентност на здравните мениджъри, на административния капацитет на институциите на всички управленски нива и на междусекторното сътрудничество между здравеопазването и други сфери.

"Здравна поща"

Дръжте домашните мухи изкъсо
01 Юни 2020, Понеделник
{cmp_start...
Не подценявайте алергичната хрема
28 Май 2020, Четвъртък
{cmp_start...
Дебне ли край басейна COVID-19?
27 Май 2020, Сряда
{cmp_start...
Паниката е тежко страдание
26 Май 2020, Вторник
{cmp_start...
Ако краката се потят твърде много...
14 Май 2020, Четвъртък
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД