Сезонните работници плащат сами здравни осигуровки

Сезонните работници плащат сами здравни осигуровкиСезонните работници, които са заети в селското стопанство в региона, след края на кампанията, ако не започнат друга работа или не се регистрират в бюрата по труда, и не получават обезщетения за безработица, трябва да платят сами здравните си вноски. Задължението касае временно наетите работници по прибирането на реколтата и подготовката на селскостопанската продукция за пазара. Задължително условие е и подаването на декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка. Срокът за подаването й е до края на месеца, следващ месеца в който лицата са приключили сезонната работа. Така например, ако договорът на временно наетото лице (берач на череши, лавандула, рози и др.) е изтекъл в края на юни или началото на юли, то следва да подаде декларация образец 7 през август в офис на НАП.
Лицето трябва да плати и първата вноска за здравно осигуряване за месец юли в размер на 16.80 лв. до 25 август.
Съгласно актуалното законодателство, лице което няма платени здравни осигуровки в рамките на 3 месеца, губи пациентските си права. Възстановяването им става само при условие, че са внесени здравните вноски за последните 36 месеца. Ако същите се платят в деня, в който лицето трябва да ползва медицинска помощ или да бъде прието в болница, служителите на НАП издават удостоверение, че то е с непрекъснати здравноосигурителни права. Удостоверението важи до 3 месеца от датата на издаването му.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД