Касата ще плаща на болниците по нови правила

Касата ще плаща на болниците по нови правилаНЗОК ще изчислява прогнозните бюджети на болниците до края на 2014 г. на базата на първите пет месеца от тази година, а не, както досега - на базата на резултатите от 2013 г. Председателят на Надзорния съвет Бойко Пенков каза, че по този начин парите, които болниците ще получат, ще бъдат съобразени с реално извършената от тях работа. „Ние говорим за възстановяване на справедливостта. Ако до момента не е имало елементи на справедливост и някои болници са били ощетени, тук говорим  за точни сметки. Изработил толкова през тези месеци - средномесечно е толкова и на тази база имаме еднакъв коефициент за редукция”, заяви той. Д-р Пенков също така коментира, че по този начин парите действително ще следват пациента, тъй като бюджетите ще се коригират спрямо движението на пациентите между различните болници.
Промяната в правилата на определяне на бюджетите  вече е одобрена от Надзорния съвет на НЗОК. До момента прогнозните бюджети за 2014 г. се определяха на базата на дейността от 2013 г. Това обаче изкривява нещата, тъй като често се случва значими потоци от пациенти да се насочват от едни лечебни заведения към други, без това да се отчита в сметките за следващата година. Нещата се усложняват от факта, че някои болници разкриват нови отделения след като бюджетите са определени и по този начин предизвикат значителни промени в потока от пациенти.
Според членовете на надзора новият начин на пресмятане на бюджетите ще позволи да се вземат под влияние именно тези промени в дейностите на болниците и съответно броя на пациентите, който са лекували. Така, ако едно лечебно заведение е взимало през 2013 г. например по 100 000 лв. за лечение на сърдечни заболявания, а в началото на 2014 г. е разширило дейността си многократно, защото е почнало да работи с повече пациенти, които е привлякло от други болници, това досега не е било отчитано и са му дадени 100 000 лв. на исторически принцип. Тази болница обаче е формирала  в първите месеци на 2014 г. надлимитна дейност на стойност 500 000 лв., заради многото повече пациенти. След проверка, при която се оказва, че дейността е реална, е логично тя да бъде изплатена. Ето защо е необходимо преразпределение на парите между лечебните заведения. В случая средствата за болницата с увеличен брой пациенти ще бъдат взети от тези, при които има намаление, тъй като финансовата рамка на НЗОК си остава същата, обясниха от надзора.
Сериозен проблем пред новите правила обаче ще се окаже дефицитът в бюджета на касата. Ако не се постигне актуализация или не се намерят пари, средствата, които болниците ще получават в края на годината, така или иначе ще бъдат орязани с около 30% и те ще получат много по-малко от това което реално са изработили, въпреки че бюджетът им е коригиран спрямо дейността им от началото на 2014 г.
Този факт отчитат и болнични управители. Председателят на сдружението на общинските болници и директор на МБАЛ Чирпан д-р Неделчо Тотев каза, че е изненадан от това решение на надзора на НЗОК. Той го коментира така: Ако няма да има актуализация те ще определят едни кухи бюджети, които ако не ги плащат все едно, че нищо не са променили. Иначе добре би било да плащат за реална дейност от първите месеци на годината, само че кога ще я плащат като няма пари?, попита той и добави, че през първите месеци от НЗОК заплащаха до лимит, а надлимитната дейност – с големи закъснения. Според него надлимитната дейност трябва да се плаща в нормални срокове – до 25 число на следващия месец.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД