Само 10% от хората с увреждания имат работа

Само 10% от хората с увреждания имат работаСамо 10% от хората с увреждания в България работят. Тази тревожна статистика породи спорове между държавата и бизнеса на проведена днес конференция по темата, предава Българското национално радио.
Според бизнеса причините се коренят в твърде малкото стимули за наемане. Държавни представители обаче смятат, че бизнесът винаги намира оправдание да откаже да вземе на работа човек с увреждане.
В т.нар. специализирани кооперации (предприятия на хора с увреждания) са заети в момента не повече от 3-4 хил. души, докато преди 25 години са били заети над 50-55 хора с такива проблеми.
Очевидно стимулите, които дава законодателството, общата регулаторна рамка и икономическата среда се явяват някаква пречка за развитие на заетостта в този тип предприятия, коментира зам.-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков.
Той представи резултати от анкета, според която основните пречки хората с дефицити да не се трудят са бариерите в архитектурната среда, ниското образование и липсата на пари да се оборудват специфични работни места.
Бизнесът и сега не спазва записаното в закона минимум 4% от персонала да са хора с увреждания. В малките български фирми с преобладаващо наети до 10 души това предписание не работи.
В коментар на резултатите от проучването зам.-социалният министър Светлана Дянкова каза, че само 3% посочват като трудност наемането и трудното освобождаване от такъв работник.
Работодателите в последно време намират навсякъде причини за това. Те не виждат своето участие в целия този процес при наемането на хората с увреждане, смята също Дянкова.
"Здравна поща"

Музиката помага за добрия сън
18 Януари 2023, Сряда
{cmp_start...
Какво се случва с хората, които ядат кисело зеле
08 Февруари 2021, Понеделник
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД