Санират болницата в Казанлък за 3 млн.лв.

Санират болницата в Казанлък за 3 млн. лв.Kметът на община Казанлък Галина Стоянова и управителят на „Девня трейд“ ООД Светлин Савов подписаха договор за изпълнение на проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД-Казанлък“. „Девня трейд“ ООД бе избрано за изпълнител на дейностите по проекта за саниране на болничната сграда след проведена обществена поръчка по ЗОП.
Проектът е на стойност близо 3 млн. лева и се финансира от  Националната схема за зелени инвестиции чрез Националния доверителен екофонд. Това е вторият проект за МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, спечелен от Община Казанлък, за обновяване и ремонт на общинската болница в града на розите. По първия проект бяха ремонтирани няколко възлови отделения и бяха оборудвани с модерна медицинска техника.
Вторият проект, за който днес бе подписан договорът между Община Казанлък и изпълнителят, касае въвеждането на мерки за енергийна ефективност в 6 блока – 5 болнични сектора и един соларен сектор на стопанската сграда.
Ще бъде реконструиран изцяло покривът на болницата, ще се подмени дограмата с изключение на отделенията, където това бе направено по първия проект, ще се подмени отоплителната инсталация, без горивната база, ще се направи топлоизолация на покрива и фасадата. Соларната система, която ще се монтира на покрива на корпус Е, ще осигури топла вода за цялото здравно заведение.
Изпълнението на този проект ще доведе до намаляване потреблението на електроенергия и ще създаде много по-добри условия за лечение на пациентите и за работа на медицинския персонал. Болничната сграда е построена през 1962 г. и досега са правени частични ремонти по нея.
Строително-монтажните работи са на стойност 2 579 138 лева. Срокът за изпълнение на строителството по проекта е 130 дни, като дейностите ще се извършват поетапно в отделните сектори.
Кметът на община Казанлък Галина Стоянова апелира към гражданите, които се лекуват в болницата, за малко повече търпение по време на ремонта, а изпълнителят обеща той да приключи възможно най-бързо.
"Здравна поща"

Музиката помага за добрия сън
18 Януари 2023, Сряда
{cmp_start...
Какво се случва с хората, които ядат кисело зеле
08 Февруари 2021, Понеделник
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД