Касата отказа да поеме консумативите за инсулинови помпи и глюкозни сензори за деца

{idkey=7550b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2F10041-kasata-otkaza-da-poeme-konsumativite-za-insulinovi-pompi-i-glyukozni-senzori-za-detza][title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0][desc=]}{cmp_start idkey=452[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2F10041-kasata-otkaza-da-poeme-konsumativite-za-insulinovi-pompi-i-glyukozni-senzori-za-detza][title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0][desc=]}
Касата отказа да поеме консумативите за инсулинови помпи и глюкозни сензори за децаНЗОК се обяви против предложението на Център Фонд за лечение на деца от 2015 г. да поеме консумативите за инсулинови помпи и глюкозни сензори за деца с диабет. Това става ясно от съобщение на касата до медиите.
Освен изпращането на деца за лечение в чужбина, Фондът финансира както лечението на одобрените у нас, така и множество медицински изделия и консумативи, чиято цена е непосилна за родителите. От месеци членове на Обществения съвет към Фонда алармират за нарастването на заявленията, свързани тъкмо с отпускане на средства за медицински изделия и посочват, че трябва да бъде изработен друг механизъм за финансирането им.
Към момента инсулиновите помпи и глюкозни сензори се заплащат от родителите на деца с диабет, а консумативите за тях се поемат от Фонда. Средствата в бюджета на организацията обаче не достигат, затова от там искат от 2015 г. те да бъдат поети от касата или по друг държавен механизъм. Предлагат се критерии, по-които да се отпускат такива изделия за деца до 6 години, но в бъдеще ще бъдат допълнени и за подрастващи и други възрастови категории, на които вече са поставени инсулинови помпи.
Осигурителната институция обаче възразява срещу идеята за допълнителното й финансово натоварване.
НЗОК има задължението да осигури равнопоставеност при достъпа до лечението на всички здравноосигурени лица. Заплащането на инсулиновите помпи и консумативите за тях само за деца е дискриминационно по признак възраст, което е в разрез с този принцип и нееднократно има становища и решения на съдебните инстанции в тази насока.
Следва да се отчете и фактът, че НЗОК заплаща напълно лечението на всички пациенти с инсулинзависима захарна болест, както и регулярното проследяване на тяхното състояние. Освен тях касата заплаща и медицинските изделия, които са необходими за проследяване на нивото на кръвната захар. Включване в бъдеще на пълното заплащане на инсулинови помпи, глюкозни сензори и консумативи за диабетно болните ще предизвика не само финансови затруднения, но и нова вълна от недоволство на множеството групи от пациенти, страдащи от други заболявания, за които  лекарстволечението и медицинските изделия са с незначителен процент на заплащане от страна на НЗОК. Пациентите на възраст над 18 години, основавайки се на правата си, биха настоявали за покриване на тези разходи с мотива за подобряване качеството на живот в дееспособна възраст.
От началото на тази година НЗОК съобразява своята дейност и със Закона за публичните финанси, където в чл. 19 се казва: „Разпоредбите на нормативни актове, които предвиждат увеличаване на разходите, намаляване на приходите и/или поемане на ангажименти за разходи/плащания, след като са приети годишните закони за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от изменението им или от влизането им в сила за следващата бюджетна година.
От касата отбелязват още, че по данни на националния консултант нуждаещите се деца са около 1800, като с течение на времето възрастовата граница ще се разширява за всички лица до 18 г., а след тази възраст – и за пациенти, които вече имат поставена инсулинова помпа.
"Здравна поща", i{cmp_end}{cmp_comments idkey='452c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2F10041-kasata-otkaza-da-poeme-konsumativite-za-insulinovi-pompi-i-glyukozni-senzori-za-detza]}{idkey=7550b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2F10041-kasata-otkaza-da-poeme-konsumativite-za-insulinovi-pompi-i-glyukozni-senzori-za-detza][title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0][desc=]}{idkey='7550c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2F10041-kasata-otkaza-da-poeme-konsumativite-za-insulinovi-pompi-i-glyukozni-senzori-za-detza]}
Недостиг на минерална вода в Павел баня
19 Септември 2019, Четвъртък
{cmp_start...
Да "уловиш" болестта на четирите А
18 Септември 2019, Сряда
{cmp_start...
Очите влизат в сезон на изпитания
17 Септември 2019, Вторник
{cmp_start...
Генетиката с по-малка роля от начина на живот
16 Септември 2019, Понеделник
{cmp_start...
Внимание: паник атака на работното място!
12 Септември 2019, Четвъртък
{cmp_start...
Кога да прибегнем до коронарография?
12 Септември 2019, Четвъртък
{cmp_start...
Ранната диагноза помага при артрозна болест
10 Септември 2019, Вторник
{cmp_start...
Ракът е най-големия убиец в богатите страни
06 Септември 2019, Петък
{cmp_start...
Намалете екранното време на децата си
04 Септември 2019, Сряда
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД