Касата отказа да поеме консумативите за инсулинови помпи и глюкозни сензори за деца

Касата отказа да поеме консумативите за инсулинови помпи и глюкозни сензори за децаНЗОК се обяви против предложението на Център Фонд за лечение на деца от 2015 г. да поеме консумативите за инсулинови помпи и глюкозни сензори за деца с диабет. Това става ясно от съобщение на касата до медиите.
Освен изпращането на деца за лечение в чужбина, Фондът финансира както лечението на одобрените у нас, така и множество медицински изделия и консумативи, чиято цена е непосилна за родителите. От месеци членове на Обществения съвет към Фонда алармират за нарастването на заявленията, свързани тъкмо с отпускане на средства за медицински изделия и посочват, че трябва да бъде изработен друг механизъм за финансирането им.
Към момента инсулиновите помпи и глюкозни сензори се заплащат от родителите на деца с диабет, а консумативите за тях се поемат от Фонда. Средствата в бюджета на организацията обаче не достигат, затова от там искат от 2015 г. те да бъдат поети от касата или по друг държавен механизъм. Предлагат се критерии, по-които да се отпускат такива изделия за деца до 6 години, но в бъдеще ще бъдат допълнени и за подрастващи и други възрастови категории, на които вече са поставени инсулинови помпи.
Осигурителната институция обаче възразява срещу идеята за допълнителното й финансово натоварване.
НЗОК има задължението да осигури равнопоставеност при достъпа до лечението на всички здравноосигурени лица. Заплащането на инсулиновите помпи и консумативите за тях само за деца е дискриминационно по признак възраст, което е в разрез с този принцип и нееднократно има становища и решения на съдебните инстанции в тази насока.
Следва да се отчете и фактът, че НЗОК заплаща напълно лечението на всички пациенти с инсулинзависима захарна болест, както и регулярното проследяване на тяхното състояние. Освен тях касата заплаща и медицинските изделия, които са необходими за проследяване на нивото на кръвната захар. Включване в бъдеще на пълното заплащане на инсулинови помпи, глюкозни сензори и консумативи за диабетно болните ще предизвика не само финансови затруднения, но и нова вълна от недоволство на множеството групи от пациенти, страдащи от други заболявания, за които  лекарстволечението и медицинските изделия са с незначителен процент на заплащане от страна на НЗОК. Пациентите на възраст над 18 години, основавайки се на правата си, биха настоявали за покриване на тези разходи с мотива за подобряване качеството на живот в дееспособна възраст.
От началото на тази година НЗОК съобразява своята дейност и със Закона за публичните финанси, където в чл. 19 се казва: „Разпоредбите на нормативни актове, които предвиждат увеличаване на разходите, намаляване на приходите и/или поемане на ангажименти за разходи/плащания, след като са приети годишните закони за държавния бюджет, за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от изменението им или от влизането им в сила за следващата бюджетна година.
От касата отбелязват още, че по данни на националния консултант нуждаещите се деца са около 1800, като с течение на времето възрастовата граница ще се разширява за всички лица до 18 г., а след тази възраст – и за пациенти, които вече имат поставена инсулинова помпа.
"Здравна поща", i

Дръжте домашните мухи изкъсо
01 Юни 2020, Понеделник
{cmp_start...
Не подценявайте алергичната хрема
28 Май 2020, Четвъртък
{cmp_start...
Дебне ли край басейна COVID-19?
27 Май 2020, Сряда
{cmp_start...
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД