Детски болести област Пазарджик

Д-р Александър НОВОМЕСТСКИ
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Константин Величков 50
Пълна информация
Д-р Атанаска Георгиева ВАРТАНЯН
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Константин Величков 50
Пълна информация
Д-р Васил Иванов ПОПОВ
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Константин Величков 50
Пълна информация
Д-р Верджиния Костадинова ЙОТОВА-ЯНЕВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Свобода 17
Пълна информация
Д-р Гергана Любенова ХРИСТЕВА-ГИЛЕВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Св. Иван Рилски 3
Пълна информация
Д-р Димитър Христов АГОВ
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Св. Иван Рилски 3
Пълна информация
Д-р Екса Кеворк БЪЗДИГЯН
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Константин Величков 50
Пълна информация
Д-р Елена Борисова ЦЕРОВСКА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Св. Арахангел 19 А
Пълна информация
Д-р Елена Димитрова ПОПОВА-МИТЕВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Св. Арахангел 19 А
Пълна информация
Д-р Елена Павлова ТЕРЗОВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Бузлуджа 1 А
Пълна информация
Д-р Здравка Стоянова ПИРОНОВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Болнична 15
Пълна информация
Д-р Катя Асенова ГИНЕВА-ПОПОВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Цар Асен 76, ет. 1
Пълна информация
Д-р Кръстанка Георгиева ВИДЕВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Св. Арахангел 19 А
Пълна информация
Д-р Мариана Ангелова БЕШИРОВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Константин Величков 50
Пълна информация
Д-р Мария Миланова БЕЛЕВА-ЖЕКОВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Константин Величков 50
Пълна информация
Д-р Мария Стефанова ШОПОВА-КЪНЧЕВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Св. Иван Рилски 3
Пълна информация
Д-р Руска Иванова ЛИЧЕВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Константин Величков 50
Пълна информация
Д-р Снежанка Тодорова ТУХЧИЕВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Св. Иван Рилски 3
Пълна информация
Д-р Стефка Славова ДАНЕВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Константин Величков 50
Пълна информация
Д-р Фанка Атанасова СПИРИДОНОВА
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Св. Иван Рилски 3
Пълна информация


lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД